Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Phone: +1 202-415-7234

Email:w.constructify@gmail.com

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • Monday-Friday: 9am to 5pm
  • Saturday: 10am to 3pm
  • Sunday: Closed

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dora Elektrik. ticari ve sektörel tüm faaliyetleri süresince yasal olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayı, uygulamayı ve bunu temel yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Bu amaçla önleyici faaliyetlerden başlayarak yasal gerekliliklerinde ötesinde yönetmelik ve uygulamaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini zamanında ve gerektirdiği seviyede alır, alınmasını sağlar.

İş sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturulması konusunda öncülük yapar, İş sağlığı ve Güvenliği hususlarında sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunur, risklerin önceden görülerek risk seviyelerinin azaltılması konusunda çalışmalar yapar.

Bu doğrultuda tüm çalışanları ile tam bir iş birliği içerisinde çalışır.

Yöncam Temper

Güvenlikli, yüksek kalitede uygun maliyetli cam ürünleri tasarlamak, üretmek ve en kısa zamanda insanlık hizmetine sunmaktır işimiz...